மனவெழுச்சி மற்றும் நுண்ணறிவு

  • கோ நாராயணமூர்த்தி முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர், கல்வியியல் துறை, அழகப்பா பல்கலைக்கழகம், காரைக்குடி
  • முனைவர் ஜா எ மெர்லின் சசிகலா உதவிப் பேராசிரியர், அழகப்பா பல்கலைகழகக் கல்வியியல் கல்லூரி, அழகப்பா பல்கலைகழகம், காரைக்குடி
Published
2019-01-01
Statistics
Abstract views: 153 times
PDF downloads: 0 times
Section
Articles