அனிமேஷன் கதை, திரைக்கதை அமைப்பு - ஓர் ஆய்வு

  • அந்தோனி கிம்டன் பிரபு உதவிப் பேராசிரியர், காட்சி ஊடகத் தகவல்துறை, VISTAS, சென்னை
  • பா செந்தில்குமார் உதவிப் பேராசிரியர், காட்சி ஊடகத் தகவல்துறை, VISTAS, சென்னை
Published
2019-01-01
Statistics
Abstract views: 106 times
PDF downloads: 0 times
Section
Articles