கடலூர் மாவட்டத்தில் கிடைக்கும் விஜயநகரக்கால உதிரி சிற்பங்கள்

  • பெ சங்கர், எம்.ஏ., எம்.பில்., கௌரவ உதவிப் பேராசிரியர், வரலாற்றுத்துறை, பெரியார் அரசு கலைக் கல்லூரி, கடலூர்
  • முனைவர் ஜெ சசிகலா உதவிப் பேராசிரியர், வரலாற்றுத்துறை, சி. கந்தசாமி நாயுடு மகளிர் கல்லூரி, கடலூர்
Published
2017-10-01
Statistics
Abstract views: 178 times
PDF downloads: 0 times
Section
Articles